news

Historische restauratie van het Jezus-kunstwerk

In de Rooms-katholieke kerk La Virgen Del Carmen in Groot Kwartier, is het iconische kunstwerk van Jezus aan het houten kruis (INRI) terug geplaatst op zijn rechtmatige plek boven het altaar, na een uitvoerige en nauwkeurige restauratie. De restauratie, een project dat ruim twee maanden duurde, werd mogelijk gemaakt door de genereuze steun van een particuliere schenker, die de historische en culturele betekenis van het kunstwerk erkende.

Deze tijdloze afbeelding van Jezus, waarvan wordt aangenomen dat deze enkele eeuwen oud is, heeft gedurende zijn lange geschiedenis talloze restauraties ondergaan. Helaas zijn niet al deze eerdere restauraties onder professionele begeleiding uitgevoerd, zoals restaurator Serena Israel uitlegt. Deze recente restauratie, onder toezicht van mevrouw Israel, had tot doel de schade uit het verleden te herstellen en het kunstwerk in zijn oude glorie terug te brengen, met de inachtneming van de geschiedenis.

Mevrouw Israel heeft een schat aan ervaring doordat ze in Berlijn, Duistland in 1989 de opleiding tot profesioneel restaurateur volgde bij het Natuur & Volkenkunde Museum en in 1991 bij het Egyptische en Pergamon-museum werkte aan beroemde sculpturen van Griekse goden en Egyptische farao’s. Ze deelde haar restauratie ervaring en benadrukte het belang van het behoud van de vele lagen van het kunstwerk als onderdeel van de historische betekenis ervan. In haar woorden: “De lagen van het kunstwerk maken deel uit van de geschiedenis van het object en daarom hebben we het gerestaureerd naar het laatst bekende uiterlijk. Deze aanpak gaf er de voorkeur aan om de verflagen niet te verwijderen en opnieuw te schilderen, zoals de afgelopen decennia vaak is gebeurd. Dit misverstand leidde ertoe dat sculpturen volledig werden overschilderd vanwege de veranderende mode of smaak van die tijd.”

Het restauratieproces was nauwgezet, waarbij schroeven en oude reparaties aan voornamelijk de vingers, tenen moesten worden verwijderd en opnieuw in de originele staat hersteld werden.  Serena Israel en haar toegewijde team hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de historische integriteit van het kunstwerk intact bleef.

De restauratie van het kunstwerk was door verschillende factoren noodzakelijk. In de loop van de tijd waren de armen van het Jezusbeeld losgekomen, waarschijnlijk als gevolg van ouderdom en eerdere interventies. Bovendien liep het beeld tijdens de COVID-19-periode, toen de kerk niet regelmatig werd gebruikt, schade op door vogelpoep, wat de noodzaak van restauratie verder verergerde.

Het restauratieproces omvatte het aanpakken van de technische problemen met het beeldhouwwerk, het vervangen van oude reparaties en het herstellen van het kunstwerk in zijn oorspronkelijke uiterlijk. Een zorgvuldig proces dat de vaardigheden en expertise van mevrouw Serena Israel en haar team vereiste.

De gedenkwaardige gelegenheid om de INRI opnieuw boven het altaar te installeren vond plaats op 22 december 2023. Pastor Padre Oscar en Serena Israel waren aanwezig toen het kunstwerk tot een hoogte van ongeveer 4 meter boven de vloer werd gebracht, waar het opnieuw kan inspireren en de gemeenschap fascineren.

Dit restauratieproject is een bewijs van de inzet voor het behoud en de viering van de rijke geschiedenis en het erfgoed van de kerk in Groot Kwartier. Het onderstreept ook de waarde van kunst en culturele artefacten in onze gemeenschap, en de rol van toegewijde individuen en donoren bij het waarborgen van het behoud ervan voor toekomstige generaties.

De inwoners & bezoekers van Curaçao zijn van harte welkom om onze geliefde kerk in Groot Kwartier te bezoeken en het gerestaureerde kunstwerk van Jesus boven het altaar te aanschouwen. Naarmate de feestdagen naderen, wordt de kerk een plaats van reflectie, viering en samenzijn. Wij geloven dat het ervaren van de schoonheid en sereniteit van onze kerk tijdens deze speciale tijd van het jaar een werkelijk betekenisvolle en gedenkwaardige ervaring kan zijn. Het zou een eer zijn om de geest van het seizoen met de gemeenschap te delen.